Integrasjonsplattform for SMB markedet

Back

Hvorfor skal SMB markedet velge en integrasjonsplattform fremfor én til én integrasjoner?

For oss er svaret på det ganske selvsagt – utfordringen med én til én integrasjoner blir at de etter hvert ikke tar hensyn til hverandre. Det blir dyrere over tid, og skal SMB bedrifter henge med i fremtiden må vi lykkes i å automatisere arbeidsprosessene deres.

 

integrasjonsplattform_SMB_marked_961x541.jpg

Den vanligste løsningen for mindre bedrifter er å benytte én til én integrasjoner, eller at de ikke har integrasjoner i det hele tatt. Fremtiden både for markedsføring og salgskanaler er at de blir stadig flere, dette skal understøttes av bedriftens ordre-, lager- og ikke minst regnskapssystem.

Hele poenget med en enterprise integrasjonsplattform som Atlantic eBridge, er at de objektene som synkroniseres og deles mellom ulike systemer behandles likt i selve kjernen av programvaren. I den tette integrasjonen vi har med DnB Regnskap, Sparebank 1 Regnskap og Uni Economy så bygger vi også inn forretningslogikk i plattformen som skaper en betydelig merverdi for kunder. Når bedriften understøttes av en slik løsning, vil innføring av nye systemer eller kanaler for salg kunne bli ivaretatt av den samme logikken. Det sikrer ikke bare dataintegritet, men det vil også sikre at de ulike systemene fungerer godt sammen og sist men ikke minst at fremtidige integrasjoner av samme type dataobjekter og funksjoner vil kunne implementeres langt raskere og sikrere.

I dag har de fleste SMB bedrifter én til én integrasjoner mellom systemer. Det innebærer i praksis at to system kobles sammen for å sende eller hente informasjon mellom hverandre. Dette fungerer som regel ganske bra helt til bedriften vokser og eksempelvis vil ha flere salgskanaler, et nytt ordre/lagersystem eller ulike markedsføringsplattformer. Fort skaper dette et virvar av én til én koblinger uten at de nødvendigvis tar hensyn til hverandre eller administrasjonen av selve bedriften i et regnskapsperspektiv.

Når man hensyntar prisen vi kan tilby Atlantic eBridge har selv små bedrifter råd til å starte med en integrasjonsplattform de vet de kan vokse med, samtidig som de ønsker å ta i bruk skybasert programvare i sin virksomhet.  Atlantic eBridge har svært sterke koblinger til netthandel og de administrative prosessene rundt dette. I hovedsak så konsentrer vi oss om dataentitetene produktdata, lager, kunde, ordre, forhåndsbetalte ordrer, faktura og oppgjørsfiler-  Det gjør at vi ikke bare tilbyr dataintegritet, men også utvider med forretningsfunksjonalitet som vil kutte administrative kostnader i bedriften samtidig Atlantic eBridge skyløsning kjører på de mest moderne teknologiene man kan bruke i dag og er bygd på microservices arkitektur som betyr at tjenestens tilgjengelige ressurser skalerer automatisk etter behov uten noen form for nedetid.
Dette sparer både tid og miljøet i form av strømforbruk i de periodene eller tidspunktene det er store transaksjonsmengder eller at bedriften generelt vokser, i tillegg blir det svært fleksibelt.